MOUNTAINEERING 298 2017年03月10日 MOUNTAINEERING トラックバック:0コメント:0

colorado no mountain wa 3gatu 4gatu ga best desu kiyou wa kaze ga tuyoku te suberi zuraku kiga shimashita ga atatakaku ii hi de
shita
DSC09639.jpg

DSC09640.jpg

DSC09651.jpg

2500yen plus tax
DSC09650.jpg

DSC09641.jpg

MOUNTAINEERING 297 2017年03月03日 MOUNTAINEERING トラックバック:0コメント:0

kinou no asa made mountain yuki ga futute imashi ta sukoshi powder mo nokotute ite ii half day deshita
DSC09541.jpg

2500yen plus tax
DSC09547.jpg

DSC09546.jpg


DSC09538.jpg

MOUNTAINEERING 296 2017年02月23日 MOUNTAINEERING トラックバック:0コメント:0

kiyou mo ii tenki de snow mo saikou no condition deshita
DSC09345.jpg

DSC09332.jpg

4000yen plus tax
DSC09346.jpg

DSC09340.jpg

MOUNTAINEERING 295 2017年02月15日 MOUNTAINEERING トラックバック:0コメント:0

senshou senseishou weekday wa tenkiga waruku snobo ni ikemasen deshita ga konshou wo iiten ki ga tuzuku mitaidesu
DSC09101.jpg

DSC09100.jpg

6500yen plus tax
DSC09108.jpg

DSC09102.jpg

MOUNTAINEERING 294 2017年01月31日 MOUNTAINEERING トラックバック:0コメント:0

1gatu ni kon nahiga arukana to omoukurai ii weather deshita hirukoro ni wa mina tshirt de kurumano hatch wo akete lunch desu
DSC08607.jpg

2500yen plus tax
DSC08627.jpg

DSC08608.jpg