fc2ブログ

MOTION PICTURE SOUNDTRACK 253 2017年06月27日 MOTION PICTURE SOUNDTRACK トラックバック:0コメント:0

DSC02216.jpg
konshoumatu mita eigawa jazz musician John Coltrane no documentary "chasing trane" desu jazz wo kikihajimeta koro kara kareno
ongaku wa nigatede demo kare John ni wa sugoku kiyou miga arimashta nanto you ka John wa musician to you yoriwa wakarizurai
chkazuki zurai tetugakusha souyou kanjidesu musician to shitewa Miles Davis no shitade yatuteta koro ga saikoudesu Miles ga
nanda koitu wa oreyori mo nagai solo yariyagatute souyokode itute souna kurai kotukoii sax desu
documentary no owarini John no last tour wa Japan de Nagasaki de wa ""peace on earth" wo play shita no wo shoukai shiteimasu
スポンサーサイト » »