fc2ブログ

I believe less is more 9 2016年03月11日 I believe Less is More トラックバック:0コメント:0

sal dewa fuku wo fukuro ni irete masen sono mama watasu you ni shite imasu
DSC00270.jpg

DSC00273.jpg

6000yen plus tax
DSC00272.jpg

DSC00271.jpg
スポンサーサイトI believe less is more 8 2015年11月29日 I believe Less is More トラックバック:0コメント:0

SAL wa no bag desu katute motarutemo bag ni wa irete watasemasen sono mama motu te kaetute kudasi
DSC07070.jpg

4000yen plus tax
DSC07071.jpg

DSC07072.jpg

I believe less is more 7 2015年06月29日 I believe Less is More トラックバック:0コメント:0

"fuck that ECO crap" eco nante ituteru yatuwa honto ni inchiki na yatu bakari de eco wo tukatute kane mouke shiteru renchou
bakari desu sal wa no bag desu fuku wo kate moratute mo bag ni irete imasen
DSC02957.jpg

2500yen plus tax
DSC02955.jpg


DSC02956.jpg

I believe Less is More 6 2014年07月27日 I believe Less is More トラックバック:0コメント:0

cheap na furugi fuku ni okanr wo kake naikoto mo "LESS IS MORE" desu
DSC02108.jpg

30000yen no vintage converse yori 3000yen no china vans no houga ga sexy de chiteki desu
suede vans 3000yen plus tax
DSC02110.jpg

DSC02109.jpg

I believe Less is More 5 2014年07月06日 I believe Less is More トラックバック:0コメント:0

SAL wa BAGLESS desu shouhin wo ireru bag wa youishite imasen "less is more" vintage mono wo collect mo shinaishi
shi mono wo motanaiko zero wo risouni shite imasu
DSC01523.jpg

1500yen plus tax
DSC01519.jpg

DSC01520.jpg

1500yen plus tax
DSC01521.jpg

1500yen plus tax
DSC01522.jpg

DSC01518.jpg


 » »