fc2ブログ

MOTION PICTURE SOUNDTRACK 255 2017年07月12日 MOTION PICTURE SOUNDTRACK トラックバック:0コメント:0

koko nanshouka wa ii eiga bakari desu "baby driver" kavin to jamie ga jama deshita ga shouen no wakai 2tari wa saikou desu sound
track mo ii desu nandomo shazam de check shimashita "big sick" koremo sugoi ii eigadesu kaiwa no sense ga ii shi casting iidesu
end title no 2kiyoku mo kini irimashita ii shoumatu deshita
DSC02727.jpg

DSC02728.jpg

DSC02729.jpg
スポンサーサイトMOTION PICTURE SOUNDTRACK 254 2017年07月04日 MOTION PICTURE SOUNDTRACK トラックバック:0コメント:0

tanoshimi ni shiteita "the beguiled" daisuki na sofia coppola no sakuhin desu kanojou ga tokui no heisasareta sekai deno renai mono
konkai mo kristin dunsit wo tukatutemasu ga casting perfect desu camera mo sugoi iidesu sofia wa spike jones to itushoni itako
ro ga iidesu ga konkaino "beguiled" wa sugoku tanoshimemashita kanojo no eigawa takusan no hitowo tanoshimaseru mono dewa
naishi oscar wo toruyouna taisaku demo arimase ga boku wa sugoku sukidesu
DSC02352.jpg

DSC02353.jpg

DSC02354.jpg

MOTION PICTURE SOUNDTRACK 253 2017年06月27日 MOTION PICTURE SOUNDTRACK トラックバック:0コメント:0

DSC02216.jpg
konshoumatu mita eigawa jazz musician John Coltrane no documentary "chasing trane" desu jazz wo kikihajimeta koro kara kareno
ongaku wa nigatede demo kare John ni wa sugoku kiyou miga arimashta nanto you ka John wa musician to you yoriwa wakarizurai
chkazuki zurai tetugakusha souyou kanjidesu musician to shitewa Miles Davis no shitade yatuteta koro ga saikoudesu Miles ga
nanda koitu wa oreyori mo nagai solo yariyagatute souyokode itute souna kurai kotukoii sax desu
documentary no owarini John no last tour wa Japan de Nagasaki de wa ""peace on earth" wo play shita no wo shoukai shiteimasu

MOTION PICTURE SOUNDTRACK 252 2017年06月18日 MOTION PICTURE SOUNDTRACK トラックバック:0コメント:0

fuku wa instagram de up shiteru no de blog wa suki datuta eigaya ongaku, snowboard, skateboard no koto wa tamani up shimasu
"beatriaz at dinner" suki na eigadeshita chisai eigade naiyou ga atuta konokurai no movie ga ii desu shouen no salma no make
de kireideshita ii joyou desu message mo hatukirishite ite boku no konomi desu imano trump no america wo ishikishita
naiyou desu
DSC02008.jpg

MOTION PICTURE SOUNDTRACK 251 2017年05月23日 MOTION PICTURE SOUNDTRACK トラックバック:0コメント:1

"snatched" Amy Shumer wa daisuki na comedian desu zenkai no "trainwreck" sugoi sukideshi ta konkai no wa mashouga nai desu
DSC01632.jpg

DSC01630.jpg

USA made men's 9 5000yen plus tax
DSC01631.jpg

Hey Kafka kun,
I am glad that you are going to see boston callimg. I checked musicians very interesting most of them I am not familiar with but good for you. I agree with your view of Americans lots of great people are trying to create something better and people are allowed to do so. Boston is very unique city you will love it. give me a call look forward to talk to you
 » »