fc2ブログ

BORN TO KILL? 42 2016年11月07日 BORN TO KILL トラックバック:0コメント:0

sal wa itumo anti army no bunmo "hito wo korosu tameni umarete kitandesuka"
DSC08505.jpg

9500yen plus tax
DSC06547.jpg

DSC05359.jpg
スポンサーサイトBORN TO KILL? 41 2016年09月01日 BORN TO KILL トラックバック:0コメント:0

hisabisano born to kill desu ga kawarazu anti army gunmono no fuku wa daikirai desu
6500yen plus tax
DSC04966.jpg

DSC04967.jpg

DSC08505.jpg

BORN TO KILL ? 40 2015年12月11日 BORN TO KILL トラックバック:0コメント:0

boku ga suki na america wa democracy wo kihon ni shite dekite imasu mina ga biyou dou desu boku ga kirai na miritary no soshiki wa america no naka ni atute mo democracy de wa nai kaikyou sei dictatorship desu kan tan ni you to kai kiyou ga ueno no hito niwamujou ken de shita gawa naku te wa ikenai to you koto desu souyou system no nakade kirare teru fuku ga furugi ya de you
gunmono desu boku wa souyou soshiki mo kareraga okonatute iru koto mo kareraga kiteiru fuku mo kiraidesu boku gasuki na
furugi wa democracy no nakade kirarete kita mono desu

"BORN TO KILL?" hito wo korosu tame ni umarete kitano desu ka?
DSC07376.jpg

6500yen plus tax
DSC07377.jpg


sal wa democracy desu boku ramo anatatachi kiyaku ni keigo wa tukawa nai shi mochiron anata tachi ni mo tukatu te hoshiku arimasen boku no koto wa ishida kun de emoto kun wa emochan demo sue demo emoto kun demo sal wa mina biyou dou desu

DSC07375.jpg


BORN TO KILL ? 39 2015年11月16日 BORN TO KILL トラックバック:0コメント:0

BORN TO KILL? gun pan mo gore tex parka mo ma1 mo subete no gun mono no fuku wa hito wo korosu tame no mono desu
DSC05358.jpg

DSC06549.jpg

5500yen plus tax
DSC06550.jpg

DSC06551.jpg

gun no fuku ga furugi ya ni narabanaku naru made yorokon de kau idiots ga inaku naru made "born to kill" no title de gun mono
wo shoukai shimasu

BORN TO KILL ? 38 2015年11月15日 BORN TO KILL トラックバック:0コメント:0

"BORN TO KILL?" hitowo korosu tame ni umarete kitan desu ka" gun mono wo shoukai shiru "born to kill?"
DSC05358.jpg

boku kojin mo sal no mise mo gun no fuku wa kinai shi collect mo shimasen
DSC06545.jpg

subete no army wa hitogoroshi desu gun mo no fuku wo kiruto you koto wa hitogoroshi wo shiji shiteru to youkoto desu
8500yen plus tax
DSC06546.jpg

DSC06544.jpg

 » »